Cơ sở sản xuất túi xốp Tùng Lâm – Làng Nghề 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô CN15, Khu CN, Làng Nghề 2, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 091 435 82 17
Trang web https://www.facebook.com/C%C6%A1-s%E1%BB%9F-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-t%C3%BAi-x%E1%BB%91p-T%C3%B9ng-L%C3%A2m-407800596085728/
Tọa độ 209.894.258, 1.059.850.749

 


Địa chỉ Cơ sở sản xuất túi xốp Tùng Lâm ở đâu?

Lô CN15, Khu CN, Làng Nghề 2, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở sản xuất túi xốp Tùng Lâm như thế nào?

Thứ Sáu:[00:00-23:30], Thứ Bảy:[00:00-23:30], Chủ Nhật:[00:00-23:30], Thứ Hai:[00:00-23:30], Thứ Ba:[00:00-23:30], Thứ Tư:[00:00-23:30], Thứ Năm:[00:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đtdđ Tuấn Hường - TX.Lào Cai