Cơ Sở Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Lê Thị Ngọc Giao – Cái Nhum

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54G3+FJ4, Xã Phú Thạnh B, Huyện Mang Thít, Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 093 313 74 94
Trang web
Tọa độ 101.761.347, 1.061.040.817

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Inox Trọng - Phường 6