Cơ Sở SX Đồ Gỗ Nội Thất Minh Hùng – Đằng Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 99 Lũng Bắc, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 423 06 89
Trang web
Tọa độ 20.843.617.599.999.900, 10.672.061.509.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BachHomeXanh.com - P. An Hoà