Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Hưng Tiến – Ấp 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 89CX+JP9, Ấp 3, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3603 314
Trang web
Tọa độ 103.215.281, 1.063.993.658

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu - Hưng Long