Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Đặng Vũ Linh – Lê Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 255B, Khu Vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 097 690 84 18
Trang web
Tọa độ 99.977.814, 10.574.933

 


Địa chỉ Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Đặng Vũ Linh ở đâu?

255B, Khu Vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Đặng Vũ Linh có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Đặng Vũ Linh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH LÝ HỒNG KING SẢN XUẤT PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ XE MÁY - Điện Ngọc