Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu – Hưng Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B5/9, Ấp 2, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hưng Long, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 898 17 13
Trang web http://phelieulocphat.net/.
Tọa độ 106.703.586, 10.662.145.609.999.900

 


Địa chỉ Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu ở đâu?

B5/9, Ấp 2, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hưng Long, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu là: http://phelieulocphat.net/.

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đồ Gỗ Thanh Thư - Unnamed Road