Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Lê Hữu Đức – Hoà Tịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Hoà Tịnh, Mang Thít, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3820 431
Trang web
Tọa độ 101.959.602, 106.013.915

 


Địa chỉ Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Lê Hữu Đức ở đâu?

Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Hoà Tịnh, Mang Thít, Vĩnh Long, Việt Nam

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Lê Hữu Đức có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Lê Hữu Đức là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty CP Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Lạng Sơn - Vĩnh Trại