Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu – Phường Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 23, Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 731 60 77
Trang web
Tọa độ 10.384.179.999.999.900, 10.709.939.999.999.900

 


Địa chỉ Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu ở đâu?

Lô 23, Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00]

Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sàn Gỗ Như Ý - Đổng Quốc Bình