Coalimex Building – Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 115 69 69
Trang web http://coalimex.vn/vi/van-phong-cho-thue-68.nl.html
Tọa độ 210.267.232, 1.058.484.107

 


Địa chỉ Coalimex Building ở đâu?

33 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Coalimex Building như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cho Thuê Chung Cư Hà Nội - Vĩnh Phú