Coffee Shayla – Gành Hào

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Unnamed Road, Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 098 711 05 38
Trang web
Tọa độ 90.211.819, 1.054.199.273

 


Địa chỉ Coffee Shayla ở đâu?

Unnamed Road, Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu, Việt Nam

Coffee Shayla có website không?

Địa chỉ trang web của Coffee Shayla là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Phố Thị - Đông Hòa