Cơm chay Huệ Ý 141 Lê Trung Kiên – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141 Lê Trung Kiên, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 096 959 49 79
Trang web https://www.facebook.com/amthucchayhuey/
Tọa độ 13.087.743.399.999.900, 1.092.978.771

 


Địa chỉ Cơm chay Huệ Ý 141 Lê Trung Kiên ở đâu?

141 Lê Trung Kiên, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm chay Huệ Ý 141 Lê Trung Kiên như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00]

Cơm chay Huệ Ý 141 Lê Trung Kiên có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm chay Huệ Ý 141 Lê Trung Kiên là: https://www.facebook.com/amthucchayhuey/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Chay Tư Chọn NHƯ Ý 1 (SU) - P. Mỹ Thới