Cơm gà Trâm Anh – Phương Sài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Bà Triệu, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3812 669
Trang web
Tọa độ 122.497.888, 1.091.854.391

 


Địa chỉ Cơm gà Trâm Anh ở đâu?

10 Bà Triệu, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm gà Trâm Anh như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Cơm gà Trâm Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm gà Trâm Anh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơm tấm ngọc thảo - Phường 1