Cơm Gà Xối Mỡ Trưởng Ký – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FJ7H+GH6, Phường 5, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 093 560 98 98
Trang web
Tọa độ 10.463.794.499.999.900, 1.056.288.829

 


Địa chỉ Cơm Gà Xối Mỡ Trưởng Ký ở đâu?

FJ7H+GH6, Phường 5, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Gà Xối Mỡ Trưởng Ký như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Cơm Gà Xối Mỡ Trưởng Ký có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Gà Xối Mỡ Trưởng Ký là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thủy Bình Quán - Phường Mường Thanh