Cơm Niêu Phú Quốc – Việt Xưa – Phường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139 Đường Trần Hưng Đạo, Phường, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0779 016 016
Trang web https://www.facebook.com/comnieuvietxuaphuquoc
Tọa độ 10.195.987.899.999.900, 10.396.833.649.999.900

 


Địa chỉ Cơm Niêu Phú Quốc - Việt Xưa ở đâu?

139 Đường Trần Hưng Đạo, Phường, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Niêu Phú Quốc - Việt Xưa như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Cơm Niêu Phú Quốc - Việt Xưa có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Niêu Phú Quốc – Việt Xưa là: https://www.facebook.com/comnieuvietxuaphuquoc

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Hương Canh - TT. Trần Cao