Cơm Phở Liên Hoa – P. Ba Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62 Hàn Thuyên, P. Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3750 962
Trang web
Tọa độ 198.013.692, 1.057.756.632

 


Địa chỉ Cơm Phở Liên Hoa ở đâu?

62 Hàn Thuyên, P. Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Cơm Phở Liên Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Phở Liên Hoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bún Bò Huế Ruốc - Bình Hưng