Cơm Tại Hưởng – Ba Hàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 209, ĐT261, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 098 267 04 29
Trang web
Tọa độ 21.552.256.999.999.900, 10.584.482.799.999.900

 


Địa chỉ Cơm Tại Hưởng ở đâu?

209, ĐT261, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

Cơm Tại Hưởng có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Tại Hưởng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Sala Tây Ninh - Chánh Môn A