Cơm Văn Phòng_ CƠM HUẾ – Hưng Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33/1c Văn Đức Giai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 093 251 69 99
Trang web
Tọa độ 186.717.106, 10.568.462.059.999.900

 


Địa chỉ Cơm Văn Phòng_ CƠM HUẾ ở đâu?

33/1c Văn Đức Giai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Cơm Văn Phòng_ CƠM HUẾ có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Văn Phòng_ CƠM HUẾ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Sáu Thêm - Lưỡng Vượng