Công An Thành Phố Đà Nẵng – Thạch Thang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 80 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3822 300
Trang web https://congan.danang.gov.vn/
Tọa độ 16.077.075.999.999.900, 108.219.471

 


Địa chỉ Công An Thành Phố Đà Nẵng ở đâu?

80 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công An Thành Phố Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Công An Thành Phố Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Công An Thành Phố Đà Nẵng là: https://congan.danang.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công an huyện Sông Mã - Sông Mã