Công Đoàn Viên Chức Tỉnh Sóc Trăng – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 247, Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3624 187
Trang web
Tọa độ 95.969.205, 1.059.685.957

 


Địa chỉ Công Đoàn Viên Chức Tỉnh Sóc Trăng ở đâu?

247, Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam

Công Đoàn Viên Chức Tỉnh Sóc Trăng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Đoàn Viên Chức Tỉnh Sóc Trăng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Chơn Thành - Chơn Thành