CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI – Nhân Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 120638, Việt Nam
Số điện thoại 024 3512 3123
Trang web https://hanoi.gov.vn/
Tọa độ 210.057.707, 1.058.047.684

 


Địa chỉ CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ở đâu?

1 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 120638, Việt Nam

Giờ làm việc của CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[00:00-17:00], Thứ Ba:[00:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI có website không?

Địa chỉ trang web của CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI là: https://hanoi.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Tổng Đại Lý BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL PHÚ THỌ - Nông Trang