cong trinh xu ly nuoc thai – Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Nguyễn Quang Diêu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 994 00 18
Trang web
Tọa độ 10.793.954.999.999.900, 10.662.387

 


Địa chỉ cong trinh xu ly nuoc thai ở đâu?

14 Nguyễn Quang Diêu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của cong trinh xu ly nuoc thai như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

cong trinh xu ly nuoc thai có website không?

Địa chỉ trang web của cong trinh xu ly nuoc thai là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Quang - Phước Quang