Công Ty Asentec – Hà Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô CN09-03 và CN09-04 Khu công nghiệp Phú Hà, xã, Hà Thạch, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 098 457 65 96
Trang web https://cong-ty-tnhh-asentec-viet-nam.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 214.180.861, 10.525.238.929.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Asentec ở đâu?

Lô CN09-03 và CN09-04 Khu công nghiệp Phú Hà, xã, Hà Thạch, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Asentec như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kho Phụ tùng xe tải - Hà Nội