Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa – Vạ Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Đường Vòng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 687 15 67
Trang web https://batdongsansaohoa.vn/
Tọa độ 208.614.642, 10.671.232.739.999.900

 


Địa chỉ Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa ở đâu?

2 Đường Vòng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa là: https://batdongsansaohoa.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Bất Động Sản Nice Land - Phú Nhuận