Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XNK Kiên Cường – Bình An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ V4HG+R4G, Khu Cảng cá Tắc Cậu, Huyện Châu Thành, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3616 777
Trang web
Tọa độ 98.795.582, 1.051.253.373

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách Đạo Giới - TT. Thắng