CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THIÊN PHÚ – Bình Trị Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 822/23/14, HL2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 978 73 01
Trang web https://moitruongthienphu.com/
Tọa độ 10.768.961.299.999.900, 1.065.997.835

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoàng Hà Composite | Bồn Bể Composite | Bọc Phủ Composite | Thùng CHở Hàng - Thanh Trì