CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẮC VIỆT – Bắc Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nam Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3617 933
Trang web http://bacvietmold.com/
Tọa độ 211.571.531, 1.061.247.619

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHAN THỊ NGA - KON TUM - Phwờng Quyết Thắng