Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chiếu Sáng Đại Dương Xanh – Thanh Khê Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 626, Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 483 28 36
Trang web
Tọa độ 160.629.266, 1.081.794.937

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chiếu Sáng Đại Dương Xanh ở đâu?

626, Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chiếu Sáng Đại Dương Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chiếu Sáng Đại Dương Xanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phân Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế - Đồng Văn