Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Ba – Hạ Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 56 Ng. 236 Đ. Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 391 42 87
Trang web http://vietba.com.vn/
Tọa độ 20.992.651, 1.058.129.489

 


Địa chỉ Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Ba ở đâu?

số 56 Ng. 236 Đ. Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Ba như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Ba có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần công nghệ thông tin Việt Ba là: http://vietba.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện Lạnh Cường - Đạ Loan