Công Ty Cổ phần Công nghệ và Công nghiệp PSC – xóm Viên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3XXM+PQ7, xóm Viên, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 486 91 63
Trang web http://psctech.com.vn/
Tọa độ 210.992.999, 10.598.440.719.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty cp nam liên - Mỹ Trung