Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng dịch vụ Andes – thiên lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87 KDC KV 7, thiên lộc, Ninh Kiều, Cần Thơ 02923, Việt Nam
Số điện thoại 093 178 78 87
Trang web
Tọa độ 99.988.616, 1.057.412.609

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Saigon Trade Center - Bến Nghé