CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT – Máy Tơ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 3 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3569 699
Trang web http://www.vietphatjsc.com.vn/
Tọa độ 208.670.151, 1.066.926.393

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT ở đâu?

Số 3 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT là: http://www.vietphatjsc.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sơn xe ô tô Tuấn Dũng Auto - Phường 10