Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ – Hàng Kênh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RMXQ+J95, Đông HảiHải An, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3769 992
Trang web http://www.dinhvuport.com.vn/
Tọa độ 208.490.243, 1.066.884.949

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xuân Cương - Hoàng Văn Thụ