Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Thực Phẩm Tràng Tiền – Phúc ứng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M946+R7H, Thôn Cầu Bâm, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Phúc ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 097 287 80 24
Trang web
Tọa độ 21.657.061.499.999.900, 10.536.072.929.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Thực Phẩm Tràng Tiền ở đâu?

M946+R7H, Thôn Cầu Bâm, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Phúc ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Thực Phẩm Tràng Tiền như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Thực Phẩm Tràng Tiền có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Thực Phẩm Tràng Tiền là:

Hình ảnh tham khảo