Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 569 – TT. Nam Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ R7RJ+7GH, TT. Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3777 569
Trang web
Tọa độ 15.840.681.199.999.900, 1.082.813.594

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 569 ở đâu?

R7RJ+7GH, TT. Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 569 như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 569 có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 569 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ khí Hậu 79 - Suối Tân