Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bắc Á – Khu Núi Miếu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C856+R6W, Khu Núi Miếu, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3828 348
Trang web
Tọa độ 21.409.605, 105.310.564

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Arc - Hưng Lợi