Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vận Tải Minh Hường – Hồng Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12, Hải Phượng, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3820 357
Trang web
Tọa độ 20.945.876, 10.710.643.929.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vận Tải Minh Hường ở đâu?

12, Hải Phượng, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vận Tải Minh Hường có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vận Tải Minh Hường là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Taxi Hải Phòng - Hải An