Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 4 Hà Tĩnh – Bắc Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Đ. Xuân Diệu, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3856 166
Trang web
Tọa độ 18.340.656.199.999.900, 105.898.428

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BINH DUONG HOUSE - Phú Chánh