CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH AQUA VIỆT NAM – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Lý Tự Trọng, Phường 3, Vị Thanh, Hậu Giang 911250, Việt Nam
Số điện thoại 1900 886636
Trang web https://cong-ty-co-phan-dau-tu-xu-ly-nuoc-sach-aqua-viet-nam-hau-giang.business.site/
Tọa độ 97.752.125, 10.546.095.269.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH AQUA VIỆT NAM ở đâu?

28 Lý Tự Trọng, Phường 3, Vị Thanh, Hậu Giang 911250, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH AQUA VIỆT NAM như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Robot Hút bụi - Lau nhà Thông minh (TP) - Hà Huy Tập