CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG JSC – Tân Chánh Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 128/2Bis Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 814 95 79
Trang web http://baovethanglongjsc.com/
Tọa độ 108.666.646, 10.661.564.299.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG JSC ở đâu?

128/2Bis Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG JSC như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG JSC có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG JSC là: http://baovethanglongjsc.com/

Hình ảnh tham khảo