Công ty cổ phần dịch vụ Y tế Hải Phòng – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3530 800
Trang web
Tọa độ 208.583.735, 1.066.801.787

 


Địa chỉ Công ty cổ phần dịch vụ Y tế Hải Phòng ở đâu?

33 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần dịch vụ Y tế Hải Phòng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Công ty cổ phần dịch vụ Y tế Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần dịch vụ Y tế Hải Phòng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Bệnh - Kim Tân