Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Nam Ampharco – Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3, H, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3566 202
Trang web
Tọa độ 107.081.845, 1.069.348.381

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Hải Nhãn - chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Phường 12