Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Hải Hà – Hoà Cường Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28, Đường Nguyễn Hữu Dật, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3622 999
Trang web
Tọa độ 160.437.297, 1.082.135.208

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Hải Hà ở đâu?

28, Đường Nguyễn Hữu Dật, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Hải Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Hải Hà là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty CP Vận Tải An Giang - P. Mỹ Bình