Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa – Vĩnh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ km số 6, Đ. 23 Tháng 10, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3893 885
Trang web http://dichvuvantaikh.vn/
Tọa độ 122.570.812, 10.913.454.399.999.900

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa ở đâu?

km số 6, Đ. 23 Tháng 10, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa là: http://dichvuvantaikh.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Taxi công nghệ Phan Rang - Thanh Son