Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Graphit Quảng Ngãi – Nghĩa Lộ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 278 Lê Lợi, Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 090 965 07 60
Trang web
Tọa độ 151.134.969, 1.087.996.498

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Nissey Vn - Tân Thuận Đông