Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ quản lý Bất động sản Homecare – Ngọc Hồ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 371 Đ. Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3783 0572
Trang web http://homecare.com.vn/
Tọa độ 210.420.215, 1.058.171.522

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ quản lý Bất động sản Homecare ở đâu?

371 Đ. Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ quản lý Bất động sản Homecare như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ quản lý Bất động sản Homecare có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ quản lý Bất động sản Homecare là: http://homecare.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Đông Á - p. Bình Khánh