CÔNG TY CỔ PHẦN KOTOBUKI E & E VIỆT NAM – tổ 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 64 Ng. 95 P. Vũ Xuân Thiều, tổ 13, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 856 49 80
Trang web https://keevvn.com/
Tọa độ 21.034.505.799.999.900, 10.591.503.019.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN KOTOBUKI E & E VIỆT NAM ở đâu?

Số 64 Ng. 95 P. Vũ Xuân Thiều, tổ 13, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN KOTOBUKI E & E VIỆT NAM như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTOBUKI E & E VIỆT NAM có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN KOTOBUKI E & E VIỆT NAM là: https://keevvn.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Yến Sào Khánh Hòa 196 Ấp Bắc Tiền Giang - Phường 5