Công ty Cổ phần Môi trường Xử lý Rác thải Nước thải Công nghiệp Thanh Hóa – Đội 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RMHF+VJQ, Đội 1, Đông Sơn, Thanh Hoá 10000, Việt Nam
Số điện thoại 096 137 52 69
Trang web
Tọa độ 19.829.716.299.999.900, 10.567.410.059.999.900

 


Xem thêm:  Xử Lý Nước Thải Môi Trường Hana - Phường 6