Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Bảo Tồn Và Phát Triển Dược Liệu Đồng Tháp Mười – điểm du lịch hấp dẫn tại Long An – Long An 82000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố 3 Thị Trấn Bình Phong Thạnh, H. Mộc Hóa, T. Long An, Long An 82000, Việt Nam
Số điện thoại 091 141 60 68
Trang web http://canhdongbattan.com/
Tọa độ 107.247.868, 1.060.850.553

 


Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Bảo Tồn Và Phát Triển Dược Liệu Đồng Tháp Mười - điểm du lịch hấp dẫn tại Long An như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo