Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải – Chi Lăng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 1025 Trường Chinh, Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3828 928
Trang web http://thacogialai.com/
Tọa độ 139.153.855, 10.800.516.479.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Xe Máy Tuấn Lan - Phạm Đình Hổ