Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ – Nam Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 162, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Nam Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3858 169
Trang web
Tọa độ 18.333.579.099.999.900, 1.059.007.539

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Hằng An Kiên Giang - Vĩnh Thông